תנאי שימוש

יו-בוטיק.קום בע"מ
תנאי שימוש

1. קבלת תנאי השימוש

1.1 ברוכים הבאים לאתר יו-בוטיק. השימוש בלשון זכר בתנאי שימוש אלה הינו לצורך הנוחות בלבד. השימוש שלך באתר ובשירותיה של יו-בוטיק.קום בע"מ (להלן: "יו-בוטיק" ח.פ 514443183) באתר www.u-boutique.co.il, כולל כל חלקי האתר, וכן של אתרים ותחומים המתייחסים אליה או הקשורים אליה, וכן כל אתר אחר השייך ליו-בוטיק או אתר משנה המשתייך אליה (להלן: "האתר") וכן כל המוצרים והשירותים הניתנים על ידי יו-בוטיק באתר (להלן: ה"שירותים") מהווה הסכמה ואישור לתנאי שימוש אלה (להלן: "תנאי השימוש"), ובכך יוצר הסכם המחייב מבחינה משפטית בינך לבין יו-בוטיק. חשוב שתיקח את הזמן כדי לקרוא את תנאי השימוש בקפידה. תנאים אלה חלים על כל המשתמשים באתר ובשירותים, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, משתמשים שהם ספקים, לקוחות, סוחרים, או תורמים של תוכן, מידע, וכל חומר אחר או שירותים באתר. אם יש לך שאלות, ניתן לפנות ליו-בוטיק בבית התעשיינים, ת.ד. 50498, תל אביב, ישראל, 61500.

1.2 יו-בוטיק שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת וללא הודעה מוקדמת, ואתה מסכים כי שינויים אלה מחייבים אותך. אתה אחראי לבדוק את תנאי שימוש אלה עבור כל שינוי. השימוש באתר ו/או בשירותים לאחר כל תיקון של תנאי השימוש מהווה הסכמה ואישור לתנאים המעודכנים. אין באמור בתנאי השימוש משום הענקת זכויות או הטבות לצד שלישי כלשהו.

2. האתר והשירותים

2.1 יו-בוטיק משמשת פורטל או מקום המאפשר למשתמשים אשר עולים בקנה אחד עם המדיניות של יו-בוטיק להציע, למכור ולקנות סחורות מסוימות. יו-בוטיק אינה מעורבת ישירות בעסקה בין הקונים והמוכרים. כתוצאה מכך, אין ליו-בוטיק שליטה על איכות, בטיחות, מוסריות או חוקיות הפריטים הרשומים למכירה באתר, בין במלואם או בכל היבט ספציפי הכלול בתוכם. כמו כן, אין ליו-בוטיק שליטה על מידת האמת או הדיוק ברישומים, ביכולתם של המוכרים למכור פריטים או ביכולתם של הקונים לשלם עבור הפריטים. יו-בוטיק אינה מסננת משתמשים או תוכן או מידע שנמסר באתר על ידי משתמשים. יו-בוטיק לא יכולה להבטיח כי הקונה או המוכר יממש או ישלים את העסקה. השימוש באתר ובשירותים הוא באחריותך בלבד. יו-בוטיק עומדת בקשר עם כל בעלי החנויות המופיעים באתר ומבצעת בקרה שוטפת, על מנת להעניק לכם את רמת האמינות הגבוהה ביותר. בעלי החנויות נבחרו בקפידה וקיבלו על עצמם את תנאי השימוש באתר. במידה ונתקלת בשימוש לא נאות או בבעיות מול המוכרים, אנא צור עימנו קשר.

2.2 הצורה ואופי השירותים אשר יו-בוטיק מספקת למוכרים ולמפרסמים עשויים להשתנות מעת לעת וללא הודעה מוקדמת. יו-בוטיק רשאית לשנות את תנאי הזכאות עבור השימוש באתר ו/או בשירותים בכל עת. יו-בוטיק עלולה להפסיק (באופן קבוע או זמני) לספק, לך או למשתמשים באופן כללי, את השירותים (או כל חלק או תכונה במסגרת השירותים), על פי שיקול דעתה הבלעדי של יו-בוטיק, ללא הודעה מוקדמת, מכל סיבה שהיא ובכל עת. מבלי לגרוע מן המשפט הקודם, יו-בוטיק רשאית לשלול את זכותך להשתמש בשירותים אם (א) הפרת הוראה כלשהי של תנאי השימוש (או פעלת באופן אשר עולה בבירור כי אינך מתכוון, או אינך מסוגל, לקיים את הוראות תנאי השימוש), או (ב) יו-בוטיק נדרשת לעשות כן על פי חוק (לדוגמה, כאשר מתן השירותים עבורך הוא לא חוקי או הופך להיות כזה).

 

3. השימוש באתר ובשירותים


3.1 יו-בוטיק מעניקה לך בזאת רשות להשתמש באתר ובשירותים, ובלבד ששימושך באתר ובשירותים יהיה אך ורק בהתאם לתנאים, ועבור המטרות, המותרות על ידי: (א) תנאי השימוש, ו- (ב) רשויות החוק או החקיקה הרלבנטיות. אתה מסכים לציית לכל החוקים המקומיים הנוגעים להתנהלות מקוונת ותכנים מקובלים. אתה אחראי לקיום החוק ותשלום כל המיסים החלים עליך בהתאם לכל שימוש הנעשה באתר ובשירותים. כמו כן, עליך לנהוג על פי מדיניות יו-בוטיק המצויה בתנאי השימוש, ובהתאם לכל כללי ההפעלה, המדיניות, והנהלים העשויים להתפרסם מעת לעת באתר על ידי יו-בוטיק. הנך מצהיר ומסכים בזאת כי הסכמתך לכל אחד מהנ"ל נכלל בהסכמתך לתנאי השימוש, ואתה מסכים גם שכל אחד מהם עשוי להתעדכן על ידי יו-בוטיק מעת לעת, וללא הודעה מראש.

3.2 אתה מסכים שלא תעסוק בכל פעילות המפריעה, משבשת, או אשר היא הרסנית לאתר או לשירותים, או הגורמת להפקעתו או להחרמתו של האתר או השירותים (או השרתים והרשתות המחוברים לאתר ולשירותים). אתה מצהיר כי לא תבצע שימוש (או תנסה לבצע שימוש) בשירותים, כולם או מקצתם, באמצעות כל אמצעים אוטומטיים.

3.3 אתה מסכים לא לשחזר, לשכפל, להעתיק, למכור, לסחור, או למכור שנית את השירותים לכל מטרה שהיא. אתה מסכים לא לשנות את האתר או השירותים בכל דרך שהיא.

3.4 אתה מסכים שאתה אחראי באופן בלעדי (וכי ליו-בוטיק אין כל אחריות כלפיך או כלפי כל צד שלישי) לכל הפרה של החובות שלך תחת תנאי השימוש, ולכל התוצאות (לרבות כל אובדן או נזק אשר עשויה לסבול יו-בוטיק) בעקבות כל הפרה שכזו.

3.5 אתה מסכים לא לעשות שימוש באתר או בשירותים באופן שהוא לא חוקי, פוגע בקטינים, מאיים, מטריד, פוגעני, מהווה לשון הרע, מהווה הוצאת דיבה, וולגרי, אלים, תועבה, פורנוגראפי, מגונה, גס, גזעני, חודר לפרטיות של אחר, גזעית, פוגע מבחינה אתנית או אחרת, פוגע ברגשות הציבור, מעליב, פוגע בפרטיות, בוטה, משמיץ, טורדני, מטעה, מסולף, שקרי, אלים או מתעלל. כמו כן, הנך מסכים שלא לבצע שימוש באתר או בשירותים באופן שמפר פטנט של מישהו אחר, סימן מסחר, סוד מסחרי, זכויות יוצרים או קניין רוחני אחר או הפוגע בזכויות אחרות; העלול להוות בסיס לקובלנה פלילית ו/או תביעה אזרחית; העלול לפגוע בשם הטוב של בתי העסק ו/או צד שלישי; מעודד, מזמין או משדל אלימות, התנהגות פלילית או עבירה של כל חוק או זכות של צד שלישי כלשהו; משבש, מפריע או מעכב כל משתמש אחר באתר מהאפשרות ליהנות ממנו או מחומר, תכנים, מוצרים ו/או שירותים הכלולים בתוכו או מאתרי אינטרנט אחרים המזוהים או הקשורים עמו.

3.6 אתה מסכים לא להשתמש באתר או בשירותים על מנת לבצע כל פעילות לא חוקית או הונאה או שידול לפעילות בלתי חוקית או הונאה כזו. שימוש כזה מהווה הפרה של תנאי השימוש ומהווה שימוש בלתי חוקי באתר ובשירותים.

3.7 יו-בוטיק אינה יכולה להבטיח את אמיתות הזהות, הגיל, והאזרחות של המשתמש. יו-בוטיק ממליצה לך ליצור קשר ישיר עם שותפים פוטנציאליים לעסקה באמצעות הכלים הקיימים באתר. כמו כן, מומלץ לשקול להשתמש בשירותיהם של ספק חיצוני המציע שירותי נאמנות או שירותים המספקים אימות נוסף של פרטי המשתמש.

.4 חברות ופרטי החשבון

4.1 גיל: השירותים שליו-בוטיק זמינים וניתנים לשימוש אך ורק על ידי אנשים בני 18 ומעלה, אשר יכולים ליצור חוזים המחייבים אותם מבחינה משפטית על פי דין. אתה מצהיר ומתחייב שאתה לפחות בן 18 שנים, וכי כל פרטי הרישום שאתה שולח ליו-בוטיק, או בקשר להתקשרות עם יו-בוטיק, הינם מדויקים ואמיתיים. יו-בוטיק רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לתת גישה או שימוש באתר לכל אדם, חברה או גוף, ולשנות את תנאי הזכאות עבור השימוש באתר בכל עת. אנשים מתחת לגיל 18 אינם יכולים להשתמש בשירותים של יו-בוטיק אלא אם כן השימוש הינו בשיתוף פעולה ותחת פיקוח של הורה או אפוטרופוס חוקי, אשר מילאו לו לפחות 18 שנים. במקרה כזה, המבוגר הוא המשתמש באתר ובשירותים והוא אחראי לכל הפעילויות הנעשות באתר או בשירותים במסגרת השימוש הנ"ל.

4.2 סיסמה: שמור על אבטחת הסיסמה שלך. אתה אחראי באופן מלא עבור כל פעילות, חבות, אחריות ונזק הנובעים מכך שנכשלת בשמירה על סודיות הסיסמה. אתה מסכים להודיע באופן מידי ליו-בוטיק בדבר כל שימוש בלתי מורשה בסיסמה שלך או כל הפרת אבטחה אחרת. אתה גם מסכים כי יו-בוטיק לא יכולה להיות, ואכן לא תהיה אחראית, לכל אובדן או נזק הנובעים מכישלונך לשמור על אבטחת הסיסמה שלך. אתה מסכים כי לא תספק את שם המשתמש שלך, והסיסמה שלך, באופן משולב, לכל גורם אחר מלבד יו-בוטיק, ללא אישור מפורש בכתב מיו-בוטיק.

4.3 פרטי חשבון: עליך לשמור את פרטי החשבון שלך עדכניים ומדויקים בכל עת, כולל כתובת דוא"ל תקין ותקף. על מנת למכור פריטים באתר, עליך לספק פרטי תשלום עדכניים ותקפים, כגון פרטי כרטיס אשראי תקפים או חשבון PayPal תקף.

4.4 העברת חשבון: אתה לא יכול להעביר או למכור את החשבון ואת שם המשתמש שלך ביו-בוטיק לגורם אחר. אם אתה רשום כגוף עסקי, אתה באופן אישי מבטיח שיש לך את הסמכות לחייב את הישות העסקית תחת הסכם זה.

.5 דמי השימוש באתר ובשירותים

5.1 יו-בוטיק עלולה לגבות תשלום מהמוכרים/מהמפרסמים עבור רישום פריט למכירה, וכן תשלום נוסף המהווה אחוז מסוים ממחיר המכירה עבור כל פריט שתימכר. בעת רישום פריט למכירה, תינתן לך האפשרות לבדוק ולאשר את דמי החיוב. שינויים בדמי החיוב עבור השירותים ייכנסו לתוקף 14 יום לאחר שיו-בוטיק מפרסמת את השינויים באתר. יו-בוטיק רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות חלק מן השירותים או כל השירותים בכל עת. במקרה שיו-בוטיק מציגה שירות חדש, דמי החיוב עבור השירות יהיו תקפים בעת ההשקה של השירות.

5.2 אתה אחראי לשלם את כל האגרות והמסים הקשורים לשימושך בשירותים, לרבות, אך לא מוגבל לכל מכר, קנייה, רישום, תשלום וכל פעולה אחרת. יו-בוטיק שומרת לעצמה על פרטי תשלום אשר התקבלו למען מטרותיה הפנימיות, אך אינה מתחייבת כי תוכל לספק לך מידע זה בעת צורך עתידי.

5.3 במקרה שבוטלה עסקה לאחר שתשלום נעשה, יו-בוטיק שומרת לעצמה את הזכות לחייב את המוכר ו/או מפרסם בדמי ביטול. חיוב זה נכון כלפי כל משתמשי יו-בוטיק, כולל המוכר והקונה והכל בהתאם לחוק הגנת הצרכן, בכל מקרה של ביטול, בין אם הביטול נעשה על ידי המוכר או על ידי הקונה. במקרה שבוטלה עסקה לאחר שתשלום נעשה, יו-בוטיק שומרת לעצמה את הזכות לחייב את המוכר ו/או מפרסם בדמי ביטול.
במידה וביטל הקונה את העסקה בהתאם ובתנאים המפורטים בחוק הגנת הצרכן, יבטל העסק את החיוב, "ביטול עסקה והחזר כספי"

5.4 אם יו-בוטיק מבטלת פריט רשום או את החשבון שלך בכללותו, או אם אתה סוגר את החשבון שלך, או אם חובות התשלום שלך כלפי יו-בוטיק אינן ניתנות לתשלום בעת מסוים מכל סיבה שהיא, אתה נשאר מחויב לשלם ליו-בוטיק את כלל דמי התשלום שחויבת בגינם וטרם שולמו, בתוספת קנסות, ככל שיהיו. אם המוכר לא ישלם את חשבונו וחובותיו כלפי יו-בוטיק במלואם, בזמן, המוכר מסתכן בעונשים כגון השעיה של זכויות ו/או ביטול חשבונו, בנוסף לחובת תשלום עבור מנגנוני איסוף אחרות (כולל סוכנויות איסוף חובות וייעוץ משפטי).

6. רישום ומכירה

6.1 הרישום: על ידי הוספת פריט לאתר, הנך מתחייב כי אתה, וכל ההיבטים של הפריט, עומדים בכללי התקנון, כללי השימוש, ויתר הכללים של יו-בוטיק. כמו כן, הנך מתחייב כי מבחינה משפטית מותר לך למכור את הפריט וכי הפריט אינו מסוכן ולא גורם לנזק. אתה חייב לתאר במדויק את הפריט שלך וכן כל תנאי המכירה בחנות שלך ביו-בוטיק. תיאור זה יכול לכלול רק תיאורי טקסט, גרפיקה, תמונות ותוכן אחר הנוגעים למכירת פריט זה. כל הפריטים חייבים להופיע בקטגוריה המתאימה עם תגים מתאימים. כל רישום של פריט חייב לכלול תיאור מדויק לחלוטין של הפריט/פריטים למכירה באותו רישום, ולא יכיל מידע כוזב או מטעה. אם כמות הפריטים המוצגים כ"במלאי" היא אחד או יותר, כל הפריטים באותו רשימת"מלאי" חייבים להיות זהים. כל פריט ייחודי מחייב רשימה בפני עצמו. יתר על כן, אסור לך להציג פריט כלשהו באתר (או לבצע כל עסקה שנבעה משימוש בשירותי יו-בוטיק), אשר התשלום של דמי החיוב עבורו ליו-בוטיק (כולל דמי הרישום, דמי הערך הסופי, או כל תשלום אחר) עלול לגרום ליו-בוטיק להפר כל חוק, תקנון, או פקודת תקנה, או המפר את תנאי השימוש.

6.2 מדיניות החנות: כל המוכרים מתבקשים להתוות מדיניות קניות עבור החנות שלהם ביו-בוטיק. מדיניות זו עשויה לכלול, למשל, פרטי משלוח, מדיניות החזרות, פרטי תשלום וכללי המכירה. המוכרים חייבים ליצור מדיניות סבירה, בתום לב, ומחויבים לציית למדיניות זו. מדיניות החנות של כל חנות ספציפית חייבת  לעמוד בדרישות החוק, מחויבויות השונות, לא לסתור באופן כלשהו, ולהתאים לתקנון, תנאי השימוש, "ביטול עסקה והחזר כספי"וכל שאר הכללים של יו-בוטיק. המוכרים אחראים לאכיפת מדיניות החנות הספציפית שלהם, ולדאוג לכך שאלו הינם סבירים. יו-בוטיק שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהמוכר לשנות את מדיניות החנות.

6.3 מכירה מחייבת: כל המכירות הינן מחייבות. המוכר מתחייב לשלוח את נשוא ההזמנה או להשלים את העסקה בכל דרך אחרת עם הרוכש באופן מידי, אלא אם יש נסיבות יוצאות דופן, כגון: (א) הקונה לא עומד בתנאי המכר של המוכר (כגון שיטת התשלום), או (ב) המוכר אינו יכול לאמת את זהות הקונה. הקונה מתחייב לספק תשלום מתאים עבור פריטים שנרכשו, אלא אם יש נסיבות יוצאות דופן.

6.4 הימנעות מתשלום: המחיר המתואר עבור כל פריט חייב לייצג באופן מדויק את מחיר המכירה. המוכרים יכולים לחייב דמי טיפול ומשלוח סבירים על מנת לכסות את ההוצאות עבור אריזה ומשלוח הפריטים. המוכרים לא יכולים לגבות דמי משלוח מופרזים או לפעול בכל דרך אחרת על מנת למנוע עמלות. מוכרים  לא יחייבו את הצרכן מעבר למחיר הכולל שהוצג באתר (מחיר המוצר + דמי טיפול ומשלוח). אתה לא יכול לעקוף או למנוע את ההתחייבות שלך מלשלם את דמי חיוב העסקה המגיעות ליו-בוטיק על ידי מימוש המכירה שלא דרך האתר או על ידי שינוי המחיר של הפריט לאחר המכירה. אתה לא יכול לסלף את מיקומו של פריט או להשתמש בחשבון של משתמש אחר ללא אישור.


.7 תוכן

7.1 אתה מבין שכל המידע והתוכן (כגון קובצי נתונים, טקסט כתוב, גרפיקה, פרסומות, מוסיקה, קבצי שמע או צליל אחרים, תמונות, קטעי וידאו או תמונות אחרות, קישורים, תוכנות מחשב, סקריפטים, ותוכנות אינטראקטיביות אחרות) המוצגות באתר, או שיש לך גישה כלפיהן כחלק מהשימוש שלך באתר ובשירותים, הינו באחריות בלעדית של האדם שממנו התוכן הגיע (כל מידע או תוכן כזה נקרא להלן "תוכן").

7.2 עליך להיות מודע לכך שתוכן המוצג לך או העומד לרשותך במסגרת או באמצעות האתר או השירותים, עשוי להיות מוגן בזכויות קניין רוחני בבעלות של צדדים שלישיים המספקים תוכן זה. אתה לא יכול לשנות, להשכיר, להחכיר, להלוות, למכור, להפיץ, או ליצור עבודות נגזרות המבוססות על תוכן זה (בין אם באופן מלא או חלקי), אלא אם כן יש לך רשות לעשות זאת מאת הבעלים של תוכן זה.

7.3 אתה מסכים שאתה אחראי באופן בלעדי (וכי ליו-בוטיק אין כל אחריות כלפיך או כלפי כל צד שלישי) לכל תוכן שאתה בוחר להיחשף אליו, לכל דבר שאתה משדר או מציג תוך כדי השימוש בשירותים, וכן לתוצאות של הפעולות שלך בהתאם. אתה לא יכול להגיש, לפרסם, או להציג תוכן שהוא שקרי, אינו מדויק, מטעה, המפר את תנאי השימוש או שמפר כל חוק.

7.4 יו-בוטיק אינה טוענת זכויות בעלות על התוכן שלך. הנך מעניק בזאת ליו-בוטיק רישיון אך ורק כדי לאפשר ליו-בוטיק להשתמש בכל המידע ו/או התוכן שאתם מספקים ליו-בוטיק, על מנת שלא יהיה כל ספק בכך שיו-בוטיק לא מפרה זכויות כלשהן שאולי יש לך בתוכן זה. אתה מעניק ליו-בוטיק, באופן שאינו בלעדי, אך הינו כלל עולמי, תמידי, בלתי חוזר וללא תמלוגים, ואשר ניתן להעניק רישיון משנה בגינו לאחרים (דרך שכבות מרובות), הזכות לממש את זכויות היוצרים, פרסום, וזכויות מסד נתונים (אך לא זכויות אחרות) אשר יש לך בתוכן, בכל מדיה שכיום ידוע או שלא ידוע כרגע, ביחס לתוכן שלך. אתה מסכים לאפשר ליו-בוטיק לאחסן או לעצב מחדש את התוכן שלך הנמצא באתר יו-בוטיק, ולהציג את התוכן שלך באתר יו-בוטיק בכל אופן אשר יו-בוטיק תבחר.

7.5 על ידי פרסום תוכן באתר הנך חושף את עצמך לאפשרות כי אתר חיצוני או צד שלישי יעתיק או יפרסם מחדש תוכן זה. אתה מסכים כי לא תראה ביו-בוטיק כאחראית לכך, וכי תשפה את יו-בוטיק עבור כל תוצאה מכל מחלוקת העולה ביחס לשימוש זה.

7.6 אתה מבין שעל ידי השימוש בשירותים אתה עלול להיות חשוף לתוכן שיכול להיראות בעיניך כפוגעני, מגונה או מעורר התנגדות, ואתה מבין שביחס לסיכון זה, השימוש בשירותים הוא על אחריותך בלבד. בנוסף, אתה מבין כי התוכן שאתה נחשף אליו באמצעות האתר יכול להיות שקרי, לא מדויק, או מטעה. יו-בוטיק אינה שולטת על התוכן המסופק על ידי משתמשים אחרים ואשר מוצגים באתר. יו-בוטיק לא מצנזרת ולא עורכת את התוכן המוצג באתר על ידי צד שלישי כלשהו, ואין ליו-בוטיק כל מחויבות לצפות מראש בתוכן זה, לחוות דעת, לסמן, להתריע, לסנן, לשנות, לסרב להציג או להסיר כל תוכן מהאתר או מהשירותים. אם אתה מעוניין בסינון או הגבלת תוכן ספציפי שאינו לרוחך, אנא השתמש בשירות סינון מסחרי או תוכנה אחרת להגבלת גישה לתכנים אלה, אך יו-בוטיק אינה מתחייבת ששירות סינון או תוכנת סינון כזו אכן תצליח להגן עליך מפני צפייה בתוכן שאתה לא מעוניין לצפות בו או שאתה מוצא כראוי לגינוי או פוגעני, או שאתה מביע כלפיו התנגדות בכל צורה אחרת.

.8 אתרי צד שלישי ומשאבים

8.1 האתר והשירותים עשויים לכלול קישורים לאתרים של צדדים שלישיים או משאבים אחרים.ליו-בוטיק אין שליטה, ואינה נוטלת על עצמה את האחריות, ואינה מביעה אישור ביחס לכל תוכן, שירותים, תוכנה, מדיניות הפרטיות, או כללים ו/או התנהגויות של אתרי אינטרנט של כל צד שלישי. על ידי שימושך בשירות, אתה פוטר את יו-בוטיק באופן מפורש, מכל וכל, מכל חבות הנובעת כתוצאה מן השימוש שלך באתר, כלפי צד שלישי כלשהו. לפיכך, אנו ממליצים לך לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל אתר שבו אתה מבקר.

8.2 שימוש בתכנים, שירותים או תוכנה של כל צד שלישי עשוי להיות כפוף לתנאים נפרדים ונוספים בינך לבין החברה או האנשים הנוגעים בדבר. תנאי השימוש של אתר יו-בוטיק אינם באים להחליף, ואינם משפיעים על היחסים המשפטיים עם ספקי צד שלישי אלה.

8.3 יתר על כן, הנך מאשר ומסכים כי יו-בוטיק אינה אחראית לכל אובדן או נזק אשר עלול להיגרם לך כתוצאה מהזמינות של אתרים או משאבים חיצוניים, או כתוצאה מכל הסתמכות מצדך על השלמות, הדיוק, או הקיום של כל תוכן, שירותים, תוכנה או חומרים אחרים, הזמינים או מצויים מאותם אתרים או משאבים.

.9 זכויות קניין

9.1 אתה מאשר ומסכים כי יו-בוטיק (או הזכיינים שליו-בוטיק) הינם הבעלים של כל זכות משפטית, שם ועניין באתר ובשירותים, ובכלל זה זכויות קניין רוחני הקיימים באתר ו/או בשירותים (בין אם זכויות רשומים בין אם לאו, ובכל מקום בעולם שבו זכויות אלה עשויים להתקיים).

9.2 תנאי שימוש אלה אינם מעניקים לך את הזכות להשתמש בשמות המסחריים, סימני המסחר, סימני השירות, לוגו, שמות התחומים, גרפיקה או סקריפטים של יו-בוטיק, או כל תכונות ייחודיות הקשורות למיתוג או לאתר של יו-בוטיק. אתה מסכים לא להסיר, להסתיר או לשנות כל הודעת או הצהרת זכות קניינית (לרבות זכויות יוצרים וסימנים מסחריים) שעשויים להיות מצורפים לשירותים או להיות כלולים באתר או בשירותים.

9.3 אתה מסכים כי בשימושך באתר ובשירותים, לא תוכל להשתמש בכל סימן מסחרי, סימן שירות, שם מסחרי, תו אמון הציבור או לוגו של כל חברה או ארגון אחר, באופן אשר עלול לגרום לבלבול ביחס לזהות הבעלים או המשתמש המורשה בסימנים, בשמות או בלוגו.

9.4 יו-בוטיק מתייחסת לכל הצעה, רעיון, הערה או כל חומר אחר שנמסר לה על ידי משתמשים באמצעות האתר או בכל דרך אחרת (מלבד התוכן והפריטים המוחשיים הנמכרים באתר על ידי המשתמשים) (להלן: "חומר") כחומר אשר אין בגינו זכות או חובת סודיות או זכות קנייני כלשהו, ויו-בוטיק תהא רשאית לגלות ו/או להשתמש בחומר זה ללא הגבלה כלשהו, וכמובן שלא תהיה אחראית עבור כל גילוי או שימוש בחומר כזה. כמו כן, כל חומר שיישלח ליו-בוטיק על מנת לשפר את האתר, בין אם חומר זה נשלח על פי בקשת יו-בוטיק ובין אם נשלח באופן עצמאי (למשל באמצעות פורומים או תמיכת לקוחות) ייראה על ידי יו-בוטיק כחומר אשר אינו מכיל בתוכו זכויות או חובות לסודיות ו/או זכויות או חובות קנייניות, ויו-בוטיק תהא רשאית לגלות ו/או להשתמש בחומר זה ללא הגבלה כלשהו, וכמובןשלא תהיה אחראית עבור גילוי או שימוש בחומר כזה. כל התקשרות, וכן כל תקשורת בינך לבין יו-בוטיק, כפוף לתנאי שימוש אלה. הנך מעניק, ומסכים להעניק ליו-בוטיק, ביחס לכל הזכויות שלך בחומר, זכות ורישיון עולמי, לא בלעדי, באופן בלתי חוזר, ללא תמלוגים, משולם במלואו, שבגינו ניתן אף ליו-בוטיק האפשרות להעניק רישיון משנה, ואשר ניתן להעברה, לשלב, להשתמש, לפרסם ולנצל חומר זה לכל מטרה שהיא, מסחרית או אחרת, לרבות אך לא מוגבל לאפשרות לשלב אותו לתוך ה-API, התיעוד, או כל מוצר או שירות, ללא תמורה או חובת דיווח כלפיך וללא זכות חזרה נוספת על ידך.

9.5 המשתמשים בפורום ו/או בחוות הדעת מצהירים בזאת כי ככל הידוע להם התכנים המועלים על ידם לפורום ו/או לחוות הדעת אינם מפרים כל דין ואינם מהווים עבירה, לרבות על פי חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 ו/או כל חוק אחר. כמו כן, המשתמשים מצהירים כי אין בהעלאת התכנים לאתר ו/או לפורום ו/או לחוות הדעת משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

.10 מפגשים

10.1 משתמשים יכולים לארגן ולהשתתף במפגשים וירטואליים באינטרנט או מפגשים אישיים ("מפגשים") עם אנשים אחרים. המשתמשים הם האחראים הבלעדיים לאינטראקציות בין-אישיות אלה. על המשתמשים לפעול על פי המדיניות והכללים של יו-בוטיק ולאשר ולהסכים לציית לחוקי העיר, המחוז, והמדינה שבה הפגישה מתרחשת. דרישות כשירות או תנאים נוספים עבור קבוצת המפגש ניתנות להגדרה על ידי איש הקשר של הקבוצה. יו-בוטיק אינה מעורבת עם קבוצות משתמשים שנוצרות, הדרישות של הקבוצות הללו, או המפגשים.

10.2       יו-בוטיק אינה מפקחת ואינה שולטת על מפגשים, התכנסויות היזומות על ידי משתמשים, ומפגשים מקוונים או לא מקוונים, או האינטראקציות בין המשתמשים ובין אנשים אחרים או חברות. המשתמשים הם האחראים הבלעדיים לאינטראקציות עם אחרים. המשתמשים מבינים כי יו-בוטיק אינה מסננת או בודקת את המשתמשים בשירותיה כלל. כל המשתמשים מסכימים לנקוט זהירות ושיקול דעת בכל אינטראקציה עם אחרים, במיוחד אם הפגישה אינו מקוון או מתבצע פנים אל פנים.
                   
11.          פרסומות
 
האתר והשירותים עלולים להיות נתמכים על ידי הכנסות מפרסום והם עשויים להציג פרסומות וקידומי מכירות. פרסומות אלו עשויות להיות ממוקדות ביחס לתוכן אשר ניגשים אליו ו/או מציגים דרך האתר והשירותים. הצורה, האופן, והיקף הפרסום באתר ובשירותים נתונים לשינוי ללא הודעה מוקדמת או ספציפית כלפיך. אתה מסכים לכך שיו-בוטיק תציב פרסום כזה בכל מקום באתר ובשירותים, כולל באזור המיועד לשימושך, להצגת הפריטים שלך, או לחומר אחר שאתה מפרסם או מציג באתר.
 
.12         פרטיות
 
12.1       במסגרת השימוש באתר ובשירותים, יו-בוטיק עלולה להשיג מידע אישי אודותיך. יו-בוטיק תשתמש במידע האישי רק על פי מדיניות הפרטיות שליו-בוטיק. יו-בוטיק מאכסנת ומעבדת תוכן על מחשבים המוגנים על ידי אבטחה פיזית כמו גם טכנולוגית, אך אין בכך בכדי להבטיח כי הפרה של הגנה כזו לא תתרחש.
 
12.2       בנוסף, במסגרת העסקה, תוכלו לקבל מידע אישי, כולל כתובת דוא"ל ומידע על מעני משלוח של משתמש אחר של יו-בוטיק.  השימוש במידע אישי זה מותר אך ורק לצורך העסקה האמורה או לצורך ההתקשרות עם יו-בוטיק, אלא אם כן התקבלה אישור מראש של אותו משתמש לעשות במידע זה שימושים נוספים. החוק אוסר על משלוח פרסומת במישרין לצרכן ללא קבלת אישור מוקדם מהצרכן. יו-בוטיק לא מעניקה לך רישיון ו/או רשות להשתמש במידע זה עבור הודעות מסחריות אחרות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ללא הסכמה מפורשת מהמשתמש, אינך מורשה להוסיף כל משתמש יו-בוטיק לדוא"ל או רשימת דואר פיזי.
 
12.3       המידע שנאסף ומוגש לאתרי צד שלישי או לספקים אחרים כפוף למדיניות הפרטיות שלהם. ליו-בוטיק אין שליטה על אתרים וספקים אלו, יישומיהם, ותוכנותיהם.
 
.13         כתב ויתור על אחריות, הבטחות והתחייבויות 
 
13.1      הסעיף מיועד לגולשים, מוכרים ומפרסמים. אתה מבין ומסכים כי השימוש באתר ובשירותים הוא על אחריותך בלבד וכי השירותים מסופקים "כמו שהם". השימוש באתר, לרבות הקבלה והשימוש בשירותים, וההשתתפות בפורומים ובכל פעילות אחרת באתר הינה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. יו-בוטיק מצהירה כי אין היא אחראית, כי היא לא מבטיחה, וכי היא לא מציגה מצג (ואינה אחראית להצגת מצג כלשהו ביחס לשירותים או לאתר), ביחס לכל תנאי או התחייבות מכל סוג שהוא, בין אם מפורשת או משתמעת, לרבות, אך לא רק, כל אחריות או התניה משתמעת לגבי סחירות, התאמה למטרה מסוימת, העדר וירוסים, ואי הפרת זכויות.

 
13.2      יו-בוטיק אינה מבטיחה לך, אינה מציגה מצג כלפיך, ואינה מתחייבת כלפיך כי: (א) השימוש באתר או בשירותים יעמדו בדרישות שלך, (ב) השימוש באתר או בשירותים יהיה ללא הפרעה, במועד, מאובטח או נטול שגיאות, (ג) כל מידע אשר תקבל כתוצאה מן השימוש באתר או בשירותים יהיה מדויק או אמין, או (ד) ליקויים בתפעול או בתפקוד באתר או בשירותים יתוקנו.
 
13.3       כל תוכן או חומר אשר הורדת או קבלת באופן אחר באמצעות השימוש באתר או בשירותים, נעשה לפי שיקול דעתך ועל אחריותך. אתה תהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק למערכת המחשב שלך או כל התקן או מכונה  אחרת, או אובדן נתונים, כתוצאה מההורדה של כל תוכן או חומר כזה. יו-בוטיק לא נושאת באחריות או חבות ביחס לכל (א) טעויות, שגיאות או אי דיוקים בתוכן, (ב) נזקי גוף או נזקי רכוש, מכל סוג שהוא, הנובעים מגישתך ומהשימוש שלך באתר או בשירותים, (ג) באגים כלשהם, וירוסים, סוסים טרויאנים וכדומה שעלולים להיות מועברים דרך האתר או השירותים על ידי צד שלישי כלשהו ו/או (ד) לשגיאות או השמטות מכל תוכן או בגין כל אובדן או נזק כלשהו, שנגרם כתוצאה משימוש בכל תוכן אשר נעשה לך זמין ו/או נחשפת אליו באמצעות האתר או השירותים.  יו-בוטיק אינה מתחייבת או מציגה מצג, וכן אינה מביעה את תמיכתה, אינה מבטיחה, ואינה לוקחת אחריות על כל מוצר או שירות המפורסם, המוצג או המוצע על ידי צד שלישי דרך האתר או דרך השירותים, או עבור שירותים מכל סוג המקושרים לאתר או המוצגים על ידי באנר או כל פרסום אחר. יו-בוטיק לא תיחשב כקשורה או אחראית בכלל לפיקוח על פעולה בינך לבין ספקים חיצוניים בגין מוצרים,שירותים או כל דבר אחר.
 
.14         כתב ויתור על אחריות וחבות
 
14.1       הנך מאשר ומסכים כי אתה משתמש באתר ונהנה מן השירותים על אחריותך בלבד. יו-בוטיק מצהירה כי היא אינה אחראית בגין סחורות או שירותים שאתה רוכש, מציע, או מוכר באמצעות האתר.  יו-בוטיק עומדת בקשר עם כל בעלי החנויות המופיעים באתר ומבצעת בקרה שוטפת, על מנת להעניק לכם את רמת האמינות הגבוהה ביותר. בעלי החנויות נבחרו בקפידה וקיבלו על עצמם את תנאי השימוש באתר. במידה ונתקלת בשימוש לא נאות או בבעיות מול המוכרים, אנא צור עימנו קשר.

 
14.2       באף מקרה יו-בוטיק, נושאי המשרה שלה, מנהליה, עובדיה או סוכניה, אינם אחראים כלפיך בגין כל נזק ישיר, עקיף, נזק מקרי, מיוחד, עונשי, או תוצאתי (כולל אובדן רווחים, אובדן נתונים, עלויות של התאוששות), בכל דרך אשר נגרמו, ותחת כל תיאוריית אחריות. הגבלת אחריות וחבות זו, כולל כל אובדן או נזק כלשהו עקב (א) טעויות, שגיאות או אי דיוקים של תוכן, (ב) מחיקה, השחתה או היעדר אחסון של כל תוכן ונתוני תקשורת שהושגו, הוחזקו או שהועברו במסגרת או באמצעות השימוש שלך באתר או בשירותים, (ג) כל שינויים אשר יו-בוטיק עושה או מכניסה באתר או בשירותים, או בגין כל הפסקה קבועה או זמנית בקיום האתר או השירותים (או כל תכונה במסגרת האתר או השירותים), או (ד) כל באגים, וירוסים, סוסים טרויאניים, או משהו דומה, אשר עשוי להיות מועבר דרך האתר או השירותים על ידי צד שלישי כלשהו, ​​ו/או (ה) כל אובדן או נזק מכל סוג שהוא שייגרמו כתוצאה משימושך באתר או בשירותים, בין בהתבסס על כתב אחריות, הבטחה, חוזה, עוולה או כל תיאוריה משפטית אחרת, ואפילו אם הזהירו את יו-בוטיק מפורשות מהאפשרות של קרות נזקים אלה. הגבלת אחריות וחבות האמורה כאן תחול באופן ובמידה המרבית המותרת על פי דין בתחום השיפוט הרלבנטים. החברה מבצעת בקרה מתמדת על המוכרים/ עסקאות/ המוצרים ומפרטיהם. אם נפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את האתר, והוא יודיע על כך לקונה לפני ביצוע החיוב ובמידה וכבר בוצע חיוב, ותאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם 
  
14.3       הנך מאשר מפורשות כי יו-בוטיק לא תהיה אחראית עבור התנהגות משמיצה, פוגע, פוגעני, או לא חוקי אשר תיעשה על ידך או על ידי כל צד שלישי, וכי הסיכון של פגיעה או נזק מן האמור מוטלת כולה עליך.
 
15.         שיפוי
 
במידה המותרת על פי הדין החל, אתה מסכים להגן ולשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, מפני ונגד כל תביעה, דרישה, נזק, חובות, הפסדים, אחריות, אובדן רווח, חוב והוצאות (לרבות אך לא רק שכר טרחת עורך דין) עקב (א) הפרה שלך של תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או (ב) הפרה של זכות צד שלישי כלשהו, ​​לרבות, ללא הגבלה, זכויות יוצרים, זכויות בנכס או זכויות לפרטיות, או (ג) הפרה שלך של חוק או תקנה כלשהו. חובת שיפוי זה ישרוד וימשיך בתוקפו גם לאחר שאתה מפסיק להשתמש באתר ובשירותים, ואף לאחרששאר תנאי שימוש אלה כבר אינם חלים עליך.
 
.16         כללי
 
16.1       תנאי השימוש הינם ההסכם המלא בינך לבין יו-בוטיק בנוגע לאתר ולשירותים, והם חלים לגבי, ומחייבים את אופי השימוש באתר ובשירותים.
 
16.2       אתה ויו-בוטיק הנכם קבלנים עצמאיים. אין ולא יהיו כל יחסי עובד-מעביד, שותפות, שליחות, סוכנות,מיזם משותף, זכיין או כל סוג אחר של יחסים בין הצדדים, ויחסים כאלה לא ייווצרו על ידי תנאי השימוש.
 
16.3       אתה מסכים שאם יו-בוטיק לא תממש או תאכוף כל זכות משפטית או סעד הנכלל בתנאי השימוש (או כל זכות שיש ליו-בוטיק על פי כל דין רלוונטי), לא ייחשב חוסר מימוש או אכיפה זו כוויתור של יו-בוטיק על אותם זכויות,וכל זכויות או סעדים אלו יעמדו בתוקפם.
 
16.4       אם בית משפט כלשהו, אשר יש לו סמכות להחליט בעניין זה, קובע כי כל הוראה ספציפית מתנאי שימוש אלה אינו תקף, אזי התנאי האמור יוסר מתנאי השימוש, מבלי להשפיע על שאר תנאי השימוש.יתר ההוראות של תנאי השימוש ימשיכו להיות תקפים וניתנים לאכיפה.
 
16.5      אתה מסכים כי: (א) השימוש באתר, וכן תנאי השימוש, כפופים לדיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לשימוש באתר ו/או לתנאי השימוש הינו במדינת ישראל, וכן (ב) האתר והשירותים ייחשבו כמבוססות ומצויות באופן בלעדי במדינת ישראל, וכן (ג) האתר והשירותים ייחשבו ככלי פסיבי, שאין ביכולתם להצמיח סמכות שיפוטית אישית כלפי יו-בוטיק, באופן ספציפי או באופן כללי, בתחומי שיפוט אחרים מלבד מדינת ישראל. תנאי השימוש, וכן הקשר שלך עם יו-בוטיק במסגרת תנאי השימוש, יהיו כפופים לתחום השיפוט ולחוקי מדינת ישראל בלבד.
 
16.6       בוררות. הנך מסכים בזה כי כל מחלוקת המתעוררת ביחס לאתר או לשירותים, למעט תביעות בגין צו מניעה או סעד מן היושר או טענות בנוגע לזכויות קניין רוחני, ייושבו באופן בלעדי דרך בוררות מחייב שנערך בתל אביב, על פי החוק החל במדינת ישראל ותקנותיה. הבורר שייבחר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחי של מדינת ישראל אבל יהיה מחויב לדיני מדינת ישראל. בכפוף לסעיף בוררות זו, אתה מסכים לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המוסמך ב​​מדינת ישראל, לגבי כל פעולה או הליך הנובע או הקשור לתנאי שימוש אלה.
 
16.7       לטובת המשתמשים שלה, יו-בוטיק יכולה לנסות לעזור למשתמשים לפתור סכסוכים. יו-בוטיק עושה זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ויו-בוטיק אינה מחויבת לפתרון סכסוכים בין משתמשים או בין המשתמשים לבין גורמי חוץ. במידה ויו-בוטיק מנסה לפתור את המחלוקת,יו-בוטיק תעשה זאת בתום לב, בהתבסס על הכללים של יו-בוטיק. יו-בוטיק לא תשפוט בסוגיות משפטיות או תביעות.
 
16.8 אתה ויו-בוטיק מסכימים שכל עילת תביעה הנובעת מתוך או הקשורה לשירותים או לאתר חייבת להתחיל בתוך שנה  אחת (1) אחרי שנוצרה עילת התביעה. אחרת, עילת תביעה זו תהא חסומה לעד.

מדיניות פרטיותתנאי שימוש  |  צור-קשר  |  בתקשורת  |  מפת האתר  |  פרטיות  |  אודותינו  |  קנייה בטוחה  |  תו אמון הציבור  |  מידע לקונה  |  ביטול עסקה והחזר כספי  |  מכירה סיטונאית

יו-בוטיק עומדת בקשר עם כל בעלי החנויות המופיעים באתר, על מנת להעניק לכם את רמת האמינות הגבוהה ביותר.
בעלי החנויות נבחרו בקפידה וקיבלו על עצמם את תנאי השימוש באתר. במידה ונתקלת בשימוש לא נאות, אנא צור עימנו קשר.
2018 יו-בוטיק